LA POLITICA DE TENER CORAZÓN


Exposició de dibuixos, graffitis, olis, tècniques mixtes de


Mireia Pérez Aguiló
i
Frágil


15/6/07 AL 31/7/07